Hakkımızda

ALFAKON yani ALgı ve FArkındalık KONgresi. Açılımından da anlaşılacağı üzere kongre mottomuz ALGIları değiştirip ve FARKINDALIK yaratmak… Yürütme ve düzenleme ekibimiz toplam 75 kişiden oluşmakta olup hepsi hem kendi algılarını değiştirip farkındalıklarını arttırırken katılımcılarımıza da bilimsel, sosyal anlamda dolu dolu bir 3 gün yaşatmak için yaklaşık 1,5 seneden bu yana çalışmakta.

2016 yılında ilk kez düzenlenen ve bu sene 17-19 Nisan’da üçüncüsünün düzenlenmesinin planlandığı, İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin doğrudan görev aldığı galasından bilimsel programına tamamen öğrencilerin söz sahibi olduğu ALFAKON, içerisinde çeşitli eğitimlerin, atölyelerin, konferansların, seminerlerin ve panellerin yer aldığı ayrıca bilimsel yönün dışında Türkiye’den ve Kıbrıs’tan gelen genç eczacı adaylarımızın ve yeni mezun eczacılarımızın gala ve sosyal programlarımızla mesleki ve kişisel bağlantılar kurmasına ve bu yönden gelişmesini hedefleyen bir kongredir.

ALFAKON’ umuzun hedeflerinden bahsedecek olursak;

1.Alışılagelmiş Eczacılık Kongresi algısını değiştirmek

2.Öğrenciler arası iletişimi kuvvetlendirmek ve geliştirmek

Kongremizin genel yürütme mantığından ve koordinatörlüklerden kısaca bahsetmek gerekirse;

Öncelikle kongre genel başkanımız fakültemizin dekanıdır. Dekanımızdan sonra kongre danışman hocalarımız ve daha sonra öğrenci yürütme ve düzenleme komisyonu gelmektedir.

Yürütme komisyonu nispeten daha deneyimli az da olsa tecrübesi olan genellikle 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinden oluşan 20-22 kişilik bir ekiptir. Başkan, sekreter, sayman ve denetleyici bu ekibin ilk 4 üyesini oluşturur. Kongre yürütme komisyonu başkanı bu ekibe başkanlık eder.

 Bu saymış olduğum 4 isimden sonra koordinatörlükler gelir. Koordinatörler seçilirken genellikle bu departmanda bir önceki sene düzenleme de veya yürütmede aktif olarak çalışmış ya da okulda aktif olarak kulüplerde yer almış isimlerden oluşmakta.

Bizim ALFAKON’umuzda 9 tane koordinatörlüğümüz bulunmakta bunlar; Kayıt koord., Bilimsel Etkinlik Koord., İçerik Geliştirme Koord., Eğitim Koord, Pazarlama Koord, Bilişim Koord., Lojistik Koord., Kaynak Geliştirme Koord., ve Sosyal Koordinatörlük.

Bu sene ilkini düzenleyeceğimiz algıları değiştirip ve farkındalık yaratmak mottosuyla geliştirilen ve geliştirilmeye devam eden, herkesin heyecanla beklediği I. Ulusal Majistral Sanatı Yarışması bu sene ki ALFAKON’un merakla beklenen yarışmalarından biri.

Bu kadar mı?? Tabii ki değil I. Majistral Sanatı Yarışmamız dışında bu sene ALFAKON’da 2 tane daha yarışmamız yer almakta. Bunlardan ilki PHARMETİC sponsorluğunda ilk ALFAKON’dan bu yana düzenlenen AlfaRx Sunu Yarışması… Bir diğeri ise bu sene ilkini gerçekleştireceğimiz ve öğrencilerin ve her daim öğrenci kalanların 😉 bitirme tezlerini sunması için imkan tanıdığımız Proje Yarışmamız…

Bilimsel oturum tamam, gala tamam, yarışmalar tamam peki bu kadar mı?? Tabii ki yine hayır ☺ 10 adet birbirinden değerli isimlerin biz öğrenciler için hazırladığı workshoplar ve sosyal departmanımızın sizler için üzerinde titizlikle çalıştığı etkinlik ve tanışma alanlarıyla ALFAKON2020 bu sene sizleri 17-19 Nisan’da İstanbul Medipol Üniversitesi’ne davet ediyor.

Daha fazlası için 17-19 nisan 2020’ de #alfakonagel …

2020 ALFAKON EKİBİ