Yürütme Komisyonu

 1. Danışman- Dr. Öğr. Üyesi Ümit Can ERİM
 2. Danışman- Araş. Gör. Mücteba Eşref TATLIPINAR
 3. Başkan- Zeynep İpek SALICI
 4. Genel Sekreter- Tuba Nur HARTAVİ
 5. Sayman- Akif KOLA
 6. Denetleme Kurulu- Özgür GÜNEŞ
 7. Bilimsel Etkinlik Departmanı Koordinatörü- Melike Zeynep ÜNÜKÜR
 8. Bilimsel Etkinlik Departmanı Ko-Koordinatörü- Meryem Nur BAŞ
 9. Bilişim Departmanı Koordinatörü- Abdullah ÇALIŞKAN
 10. Bilişim Departmanı Ko-koordinatörü: Muhammed PAK
 11. Eğitim Departmanı Koordinatörü- Ayşe Berra BAŞTÜRK
 12. Eğitim Departmanı Ko-koordinatörü- Alperen KUMADA
 13. İçerik Geliştirme Departmanı Koordinatörü- Feride Nur HÜSREV
 14. İçerik Geliştirme Departmanı Ko-koordinatörü- Buse ŞEKERCİ
 15. Kayıt Departmanı Koordinatörü- Sena KOBAK
 16. Kayıt Departmanı Ko-koordinatörü- Ayhan GÜNDÜZ
 17. Kaynak Geliştirme Departmanı Koordinatörü- Oğuz ÇAKLI
 18. Kaynak Geliştirme Departmanı Ko-koordinatörü- Sena Berat KURT
 19. Lojistik Departmanı Koordinatörü- Tolunay AK
 20. Pazarlama Departmanı Koordinatörü- Ceylin CİBİŞOĞLU
 21. Pazarlama Departmanı Ko-koordinatörü- Melisa GÜNDÜZ
 22. Sosyal Departman Koordinatörü- Serra Sare KOÇAK
 23. Sosyal Departman Ko-koordinatörü- Merve METİN
 24. Yönetim Kurulu Üyesi- Uğur USMAN
 25. Yönetim Kurulu Üyesi- Merve GÜNAY
 26. Yönetim Kurulu Üyesi- Mert Emre ÇAĞLAR
 27. Yönetim  Kurulu Üyesi- Ezel ŞEN